B-Safe banner
Inhoudsopgave (Nederlands - België)
Module 1 : Wetgeving
» 1.1: Wetgeving
» 1.2: Oefeningen

Module 2 : Risico's en preventie
» 2.1: Risicoís en preventie
» 2.2: Oorzaken
» 2.3: Oefeningen

Module 3 : Arbeidsongevallen - oorzaken en preventie
» 3.1: Ongevallen en hoe je ze kunt vermijden
» 3.2: Ongevallen: preventie en handelswijze
» 3.3: Oefeningen

Module 4 : Procedures en werkvergunningen
» 4.1: Procedures en werkvergunningen
» 4.2: Oefeningen

Module 5 : Gevaarlijke stoffen
» 5.1: Gevaarlijke stoffen
» 5.2: De opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam
» 5.3: Hoe kun je vergiftiging vermijden?
» 5.4: Risicobeheer
» 5.5: Etikettering en productinformatie
» 5.6: Oefeningen

Module 6 : Brand en explosie
» 6.1: Kenmerken brand
» 6.2: BeÔnvloedingsfactoren
» 6.3: Indeling van branden
» 6.4: Blusmiddelen
» 6.5: Blustoestellen
» 6.6: Wat doen bij brand?
» 6.7: Oefeningen

Module 7 : Besloten ruimten
» 7.1: Besloten ruimten
» 7.2: Voorzorgen en maatregelen voor werkzaamheden in besloten ruimten
» 7.3: Oefeningen

Module 8 : Gereedschappen, machines en hulpmiddelen
» 8.1: Gereedschap
» 8.2: Aangedreven gereedschap - maatregelen
» 8.3: Oefeningen

Module 9 : Hijsen, tillen en dragen
» 9.1: Heffen, hijsen en verplaatsen van lasten
» 9.2: Hijsgereedschappen
» 9.3 Hijsmachines en handmatig tillen
» 9.4: Oefeningen

Module 10 : Struikelen, uitglijden en vallen
» 10.1: Struikelen, vallen en uitglijden
» 10.2: Oefeningen

Module 11 : Werken op hoogte
» 11.1: Werken op hoogte
» 11.2: Materieel
» 11.3: Oefeningen

Module 12 : Electriciteit
» 12.1: Elektriciteit
» 12.2: Statische elektriciteit
» 12.3: Veilig werken met elektriciteit
» 12.4: Oefeningen

Module 13 : PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
» 13.1: PBMīs
» 13.2: Oog- en gehoorbescherming
» 13.3: Ademhalings- en hoofdbescherming
» 13.4: Lichaamsbescherming
» 13.5: Oefeningen

Module 14 : Veiligheids- en gezondheidssignalering
» 14.1: Veiligheids- en gezondheidssignalering
» 14.2: Soorten borden
» 14.3: Oefeningen

Afbeeldingen: PVI, Prevent, Febelsafe, NAVB, PI

powered by EPYC

Test
Start de test
Help
Klik hier om de handleiding te openen.
Contact
Preventie en Interim
SectoriŽle preventie instantie

Havenlaan 86C bus 302
1000 Brussel
BelgiŽ

Tel.: +32 2 204 56 80
Fax.: +32 2 204 56 89

info@p-i.be
http://www.p-i.be
Met de financiële steun van
.